დეტალური ინფორმაცია

N510
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. წეროვანში, სოფ.ჩარდახსა და სოფ. გოროვანში სარიტუალო სახლის მშენებლობის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი04-06-2012 18:23
წინადადების მიღება იწყება05-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n510


შედეგები / ცვლილებები

N510-1
დამატების თარიღი26-06-2012 15:48
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n510_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 04-06-2012 18:23
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-06-2012 09:57
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-06-2012 15:49