დეტალური ინფორმაცია

N537
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს (ქ. ქუთაისში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 15 საცხოვრებელი ბინის მწოლანების, დგარების და მრიცხველების მოწყობის) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი08-06-2012 14:03
წინადადების მიღება იწყება13-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n537


შედეგები / ცვლილებები

N537-1
დამატების თარიღი14-06-2012 19:37
შენიშვნა

 

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n537_02
contest_n537_03
contest_n537_04
contest_n537_05
contest_n537_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-06-2012 14:03
წინადადებების მიღება დაწყებულია 13-06-2012 10:03
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-06-2012 19:40