დეტალური ინფორმაცია

N538
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. მცხეთის N1 საბავშვო ბაღის შენობის დემონტაჟის) საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი08-06-2012 14:47
წინადადების მიღება იწყება11-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n538


შედეგები / ცვლილებები

N538-1
დამატების თარიღი19-06-2012 12:47
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n538_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-06-2012 14:47
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-06-2012 10:15
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-06-2012 12:48