დეტალური ინფორმაცია

N539
დასახელებათიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს არქტიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველითიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიდინტიფიკაციო კოდი232388378
გამოცხადების თარიღი08-06-2012 17:13
წინადადების მიღება იწყება12-06-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n539


შედეგები / ცვლილებები

N539-1
დამატების თარიღი18-06-2012 21:30
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n539_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-06-2012 17:13
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-06-2012 10:20
კონკურსი არ შედგა 18-06-2012 21:33