დეტალური ინფორმაცია

N546
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. ნატახტრიდან სოფ. წილკნამდე მისასვლელი ცენტრალური გზის დასაწყისში ბორდიურების მოწყობის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი12-06-2012 10:35
წინადადების მიღება იწყება12-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n546


შედეგები / ცვლილებები

N546-1
დამატების თარიღი25-06-2012 10:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n546_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-06-2012 10:35
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-06-2012 10:35
გამარჯვებული გამოვლენილია 25-06-2012 10:47