დეტალური ინფორმაცია

N549
დასახელებასსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტო აცხადებს კონკურსს ექვსი რეგიონალური ოფისის ეზოების კეთილმოწყობისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისურსათის ეროვნული სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი205142200
გამოცხადების თარიღი12-06-2012 10:48
წინადადების მიღება იწყება18-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n549


შედეგები / ცვლილებები

N549-1
დამატების თარიღი12-06-2012 10:48
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n549_02
contest_n549_03
contest_n549_04
contest_n549_05
contest_n549_06
contest_n549_07
contest_n549_08
contest_n549_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-06-2012 10:48
წინადადებების მიღება დაწყებულია 18-06-2012 15:02
გამარჯვებული გამოვლენილია 21-06-2012 17:59