დეტალური ინფორმაცია

N563
დასახელებასამტრედიის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურს საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისამტრედიის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი238769025
გამოცხადების თარიღი25-06-2012 12:02
წინადადების მიღება იწყება25-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n563


შედეგები / ცვლილებები

N563-1
დამატების თარიღი28-06-2012 12:22
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n563_02
contest_n563_03
contest_n563_04
contest_n563_05
contest_n563_06
contest_n563_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-06-2012 12:00
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-06-2012 12:02
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-06-2012 18:23