დეტალური ინფორმაცია

N566
დასახელებაააიპ”ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება” აცხადებს კონკურს (ააიპ "ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების" ფილიალების შენობა-ნაგებობეში სხვადასხვა ოთახების, სველი წერტილების და სამზარეულოების კეთილმოწყობის) საპროექტო დოკუმენტაციის შესყ. მიზნით
შემსყიდველიქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
საიდინტიფიკაციო კოდი412675396
გამოცხადების თარიღი26-06-2012 16:40
წინადადების მიღება იწყება26-06-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n566


შედეგები / ცვლილებები

N566-1
დამატების თარიღი29-06-2012 20:26
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n566_02
contest_n566_03
contest_n566_04
contest_n566_05
contest_n566_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 26-06-2012 16:40
წინადადებების მიღება დაწყებულია 26-06-2012 16:41
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-06-2012 20:32