დეტალური ინფორმაცია

N571
დასახელებაბოლნისის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიბოლნისის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი225393963
გამოცხადების თარიღი29-06-2012 13:09
წინადადების მიღება იწყება09-07-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n571


შედეგები / ცვლილებები

N571-1
დამატების თარიღი17-07-2012 21:12
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n571_02
contest_n571_03
contest_n571_04
contest_n571_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-06-2012 13:09
წინადადებების მიღება დაწყებულია 09-07-2012 09:59
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-07-2012 21:14