დეტალური ინფორმაცია

N64
დასახელებადუშეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს ქ. დუშეთში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესადგენად.
შემსყიდველიდუშეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი229324451
გამოცხადების თარიღი10-05-2011 17:16
წინადადების მიღება იწყება10-05-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n64


შედეგები / ცვლილებები

N64-1
დამატების თარიღი27-05-2011 20:23
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n64_2


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-05-2011 17:16
კონკურსი არ შედგა 27-05-2011 20:24