დეტალური ინფორმაცია

N574
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. მუხრანში ე.წ. „ამირაანთ უბანში“ და სოფ. ძეგვში ს.ს „თოლიას“ კორპუსებთან მისასვლელი გზის) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი06-07-2012 17:25
წინადადების მიღება იწყება09-07-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n574


შედეგები / ცვლილებები

N574-1
დამატების თარიღი20-07-2012 12:44
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n574_02
contest_n574_03
contest_n574_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-07-2012 17:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 09-07-2012 09:19
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-07-2012 12:45