დეტალური ინფორმაცია

N576
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. მცხეთაში სადგურის დასახლებაში №5 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოების) არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი06-07-2012 17:27
წინადადების მიღება იწყება09-07-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n576


შედეგები / ცვლილებები

N576-1
დამატების თარიღი20-07-2012 12:41
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n576_02
contest_n576_03
contest_n576_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-07-2012 17:27
წინადადებების მიღება დაწყებულია 09-07-2012 09:18
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-07-2012 12:42