დეტალური ინფორმაცია

N577
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ახალციხეში, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი09-07-2012 18:04
წინადადების მიღება იწყება09-07-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n577


შედეგები / ცვლილებები

N577-1
დამატების თარიღი26-07-2012 17:06
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n577_02
contest_n577_03
contest_n577_04
contest_n577_05
contest_n577_06
contest_n577_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-07-2012 18:04
წინადადებების მიღება დაწყებულია 09-07-2012 18:12
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-07-2012 17:08