დეტალური ინფორმაცია

N579
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღდგომლიანთკარში, სოფ. მისაქციელში, სოფ. ნაოზაში, სოფ. ახალუბანში და სოფ. წილკნის სელექციის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკ.შედგენის შესყიდვაზე
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი10-07-2012 15:56
წინადადების მიღება იწყება11-07-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n579


შედეგები / ცვლილებები

N579-1
დამატების თარიღი20-09-2012 12:50
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n579_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-07-2012 15:56
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-07-2012 10:12
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-09-2012 12:55