დეტალური ინფორმაცია

N581
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ბათუმში, სანაცვლო ქონების მესაკუთრეებზე საექსპრ. ქონების საკომპენსაციოდ გადასაცემი ბინების სარემონტო სამუშაოების) სახარჯთაღრიცხვო დოკ.შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი11-07-2012 17:14
წინადადების მიღება იწყება13-07-2012
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n581


შედეგები / ცვლილებები

N581-1
დამატების თარიღი12-07-2012 10:27
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n581_02
contest_n581_03
contest_n581_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-07-2012 17:14
წინადადებების მიღება დაწყებულია 13-07-2012 10:08
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 26-07-2012 17:20