დეტალური ინფორმაცია

N583
დასახელებაგარდაბნის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველიგარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი226573204
გამოცხადების თარიღი12-07-2012 18:35
წინადადების მიღება იწყება18-07-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n583


შედეგები / ცვლილებები

N583-1
დამატების თარიღი26-07-2012 17:08
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n583_02
contest_n583_03
contest_n583_04
contest_n583_05
contest_n583_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-07-2012 18:35
წინადადებების მიღება დაწყებულია 18-07-2012 10:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-07-2012 17:18