დეტალური ინფორმაცია

N584
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქუთაისში ქუჩების, ასფალტის და ბეტონის საფარით და ქვიშა-ცემენტის დაწნეხილი ფილებით კეთილმოწყობისათვის საჭირო) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი12-07-2012 18:38
წინადადების მიღება იწყება17-07-2012
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n584


შედეგები / ცვლილებები

N584-1
დამატების თარიღი17-07-2012 17:12
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n584_02
contest_n584_03
contest_n584_04
contest_n584_05
contest_n584_06
contest_n584_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-07-2012 18:38
წინადადებების მიღება დაწყებულია 17-07-2012 10:02
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-07-2012 17:14