დეტალური ინფორმაცია

N646
დასახელებასაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (საქართვლოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შენობაში სასადილოს მოწყობის) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე.
შემსყიდველისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204862078
გამოცხადების თარიღი11-12-2012 11:27
წინადადების მიღება იწყება11-12-2012
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n646


შედეგები / ცვლილებები

N646-1
დამატების თარიღი11-01-2013 21:32
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n646_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-12-2012 11:27
წინადადებების მიღება დაწყებულია 11-12-2012 11:28
კონკურსი არ შედგა 11-01-2013 21:34