დეტალური ინფორმაცია

N669
დასახელებამარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა აცხადებს კონკურსს (საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა სახელობის სკვერისა, მემორიალის კეთილმოწყობისა, წერაქვის კულტურის სახლის რემონტის) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკ. შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიმარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანო
საიდინტიფიკაციო კოდი234232149
გამოცხადების თარიღი01-02-2013 15:48
წინადადების მიღება იწყება01-02-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n669
contest_n669_02


შედეგები / ცვლილებები

N669-1
დამატების თარიღი14-02-2013 17:33
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n669_03
contest_n669_04
contest_n669_05
contest_n669_06
contest_n669_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-02-2013 15:48
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-02-2013 15:49
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-02-2013 17:35