დეტალური ინფორმაცია

N682
დასახელებაზესტაფონის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე 100 ავტოსაგზაო ნიშნის განსათავსებელი ადგილის შერჩევის, მონტაჟისა და ნიშნების განლაგების) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი230087045
გამოცხადების თარიღი18-02-2013 18:16
წინადადების მიღება იწყება26-02-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n682


შედეგები / ცვლილებები

N682-1
დამატების თარიღი28-02-2013 14:35
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n682_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-02-2013 18:16
კონკურსი არ შედგა 28-02-2013 14:40