დეტალური ინფორმაცია

N702
დასახელებაქ. თბილისის მერია აცხადებს კონკურსს ესკიზის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქ. თბილისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი204521794
გამოცხადების თარიღი15-03-2013 12:18
წინადადების მიღება იწყება18-03-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n702


შედეგები / ცვლილებები

N702-1
დამატების თარიღი17-04-2013 13:56
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n702_02
contest_n702_03
contest_n702_04
contest_n702_05
contest_n702_06
contest_n702_07
contest_n702_08
contest_n702_09
contest_n702_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-03-2013 12:18
წინადადებების მიღება დაწყებულია 18-03-2013 11:38
გამარჯვებული გამოვლენილია 17-04-2013 14:01