დეტალური ინფორმაცია

N707
დასახელებათვითმმართველი ქალაქი ფოთი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქი ფოთი
საიდინტიფიკაციო კოდი215138143
გამოცხადების თარიღი19-03-2013 15:45
წინადადების მიღება იწყება22-03-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n707


შედეგები / ცვლილებები

N707-1
დამატების თარიღი08-04-2013 18:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n707_02
contest_n707_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 19-03-2013 15:45
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-03-2013 12:43
გამარჯვებული გამოვლენილია 08-04-2013 18:47