დეტალური ინფორმაცია

N708
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურს საპროექტო ოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი19-03-2013 17:04
წინადადების მიღება იწყება22-03-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n708


შედეგები / ცვლილებები

N708-1
დამატების თარიღი25-03-2013 11:22
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n708_02
contest_n708_03
contest_n708_04
contest_n708_05
contest_n708_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 19-03-2013 17:04
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-03-2013 12:43
გამარჯვებული გამოვლენილია 25-03-2013 11:27