დეტალური ინფორმაცია

N754
დასახელებათვითმმართველი ქალაქ ფოთი აცხადებს კონკურსს (რუსთაველის რკალისა და აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაციის) საპროექტო-საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქი ფოთი
საიდინტიფიკაციო კოდი215138143
გამოცხადების თარიღი30-04-2013 11:27
წინადადების მიღება იწყება07-05-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n754


შედეგები / ცვლილებები

N754-1
დამატების თარიღი20-05-2013 16:54
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n754_02
contest_n754_03
contest_n754_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-04-2013 11:27
წინადადებების მიღება დაწყებულია 07-05-2013 11:28
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-05-2013 16:55