დეტალური ინფორმაცია

N755
დასახელებაააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ აცხადებს კონკურსს (შენობების მოწყობის სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
საიდინტიფიკაციო კოდი412675396
გამოცხადების თარიღი01-05-2013 10:59
წინადადების მიღება იწყება07-05-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n755


შედეგები / ცვლილებები

N755-1
დამატების თარიღი09-05-2013 12:32
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n755_02
contest_n755_03
contest_n755_04
contest_n755_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-05-2013 10:59
გამარჯვებული გამოვლენილია 09-05-2013 12:35