დეტალური ინფორმაცია

N781
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. გალავანში, სოფ. წინამძღვრიაანთკარსა და სოფ. ბიწმენდში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი22-05-2013 15:37
წინადადების მიღება იწყება30-05-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n781
contest_n781_02


შედეგები / ცვლილებები

N781-1
დამატების თარიღი19-06-2013 11:58
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n781_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-05-2013 15:37
წინადადებების მიღება დაწყებულია 30-05-2013 10:54
კონკურსი არ შედგა 19-06-2013 12:09