დეტალური ინფორმაცია

N782
დასახელებათვითმმართველი ქალაქი რუსთავი აცხადებს კონკურსს (ქ. რუსთავში ლეონიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სკვერში ცენტრალური ბილიკების რეაბილიტაციის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქი რუსთავი
საიდინტიფიკაციო კოდი216433287
გამოცხადების თარიღი23-05-2013 14:13
წინადადების მიღება იწყება30-05-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n782
contest_n782_02
contest_n782_03
contest_n782_04


შედეგები / ცვლილებები

N782-1
დამატების თარიღი07-06-2013 16:40
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n782_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-05-2013 14:13
წინადადებების მიღება დაწყებულია 30-05-2013 10:54
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-06-2013 16:41
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 11-06-2013 15:49
კონკურსი არ შედგა 20-08-2013 17:32