დეტალური ინფორმაცია

N786
დასახელებაყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი241499473
გამოცხადების თარიღი28-05-2013 17:30
წინადადების მიღება იწყება28-05-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n786


შედეგები / ცვლილებები

N786-1
დამატების თარიღი12-06-2013 15:30
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n786_02
contest_n786_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 28-05-2013 17:30
წინადადებების მიღება დაწყებულია 28-05-2013 17:31
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-06-2013 15:31