დეტალური ინფორმაცია

N800
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. ფრეზეთში, სოფ. ახალდაბაში, სოფ.უფურეთში, სოფ. აღდგომლიაანთკარში და ფრეზეთის დევნილების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი05-06-2013 14:19
წინადადების მიღება იწყება17-06-2013
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n800
contest_n800_02


შედეგები / ცვლილებები

N800-1
დამატების თარიღი27-06-2013 11:31
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n800_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-06-2013 14:19
წინადადებების მიღება დაწყებულია 17-06-2013 11:49
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 27-06-2013 11:32