დეტალური ინფორმაცია

N818
დასახელებაქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს (საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობის) არქიტექტურულ და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი208204959
გამოცხადების თარიღი10-06-2013 11:20
წინადადების მიღება იწყება10-06-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n818
contest_n818_02
contest_n818_03


შედეგები / ცვლილებები

N818-1
დამატების თარიღი20-06-2013 16:05
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n818_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-06-2013 11:20
წინადადებების მიღება დაწყებულია 10-06-2013 11:22
კონკურსი არ შედგა 20-06-2013 16:06