დეტალური ინფორმაცია

N875
დასახელებასაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი აცხადებს კონკურსს სახალხო დამცველის აპარატის ლოგოს ესკიზის შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საიდინტიფიკაციო კოდი203860679
გამოცხადების თარიღი25-07-2013 14:18
წინადადების მიღება იწყება02-09-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n875


შედეგები / ცვლილებები

N875-1
დამატების თარიღი16-09-2013 17:16
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n875_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-07-2013 14:18
წინადადებების მიღება დაწყებულია 02-08-2013 13:18
კონკურსი გამოცხადებულია 13-08-2013 10:40
წინადადებების მიღება დაწყებულია 02-09-2013 11:02
კონკურსი არ შედგა 16-09-2013 17:16