დეტალური ინფორმაცია

N93
დასახელებასახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი204428510
გამოცხადების თარიღი10-06-2011 22:04
წინადადების მიღება იწყება21-06-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n93
contest_n93_2


შედეგები / ცვლილებები

N93-1
დამატების თარიღი21-07-2011 19:47
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n93_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 10-06-2011 22:04
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-06-2011 15:14
გამარჯვებული გამოვლენილია 21-07-2011 19:50