დეტალური ინფორმაცია

N895
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. ქსოვრისში, სოფ. ნავდარაანთკარში, და სოფ. კოტორაანთკარში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის) სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი09-08-2013 11:58
წინადადების მიღება იწყება12-08-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n895
contest_n895_02


შედეგები / ცვლილებები

N895-1
დამატების თარიღი16-08-2013 15:03
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n895_03
contest_n895_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-08-2013 11:58
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-08-2013 10:33
გამარჯვებული გამოვლენილია 16-08-2013 15:04