დეტალური ინფორმაცია

N928
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე
შემსყიდველიქალაქ ქუთაისის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი212721170
გამოცხადების თარიღი06-09-2013 18:30
წინადადების მიღება იწყება12-09-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n928


შედეგები / ცვლილებები

N928-1
დამატების თარიღი13-09-2013 16:06
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n928_02
contest_n928_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-09-2013 18:30
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-09-2013 11:44
კონკურსი არ შედგა 13-09-2013 16:10