დეტალური ინფორმაცია

N929
დასახელებაშინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი06-09-2013 18:40
წინადადების მიღება იწყება12-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n929
contest_n929_02
contest_n929_03
contest_n929_04
contest_n929_05
contest_n929_06
contest_n929_07
contest_n929_08
contest_n929_09
contest_n929_10
contest_n929_11
contest_n929_12


შედეგები / ცვლილებები

N929-1
დამატების თარიღი19-09-2013 18:23
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n929_13
contest_n929_14
contest_n929_15
contest_n929_16
contest_n929_17
contest_n929_18


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-09-2013 18:40
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-09-2013 11:43
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-09-2013 18:25