დეტალური ინფორმაცია

N935
დასახელებასაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სასადილოს მოწყობის) საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204862078
გამოცხადების თარიღი09-09-2013 18:59
წინადადების მიღება იწყება16-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n935


შედეგები / ცვლილებები

N935-1
დამატების თარიღი09-10-2013 12:13
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n935_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-09-2013 18:59
წინადადებების მიღება დაწყებულია 16-09-2013 10:35
გამარჯვებული გამოვლენილია 09-10-2013 12:15