დეტალური ინფორმაცია

N956
დასახელებაშინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს შენობა ნაგებობის ესკიზური პროექტის სახელმწიფოშესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირებს.
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი17-09-2013 19:51
წინადადების მიღება იწყება02-10-2013
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n956
contest_n956_02
contest_n956_03
contest_n956_04
contest_n956_05


შედეგები / ცვლილებები

N956-1
დამატების თარიღი24-09-2013 14:25
შენიშვნა

შეცვლილი საკონკურსო დოკუმენტაცია

მიმაგრებული ფაილიcontest_n956_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 17-09-2013 19:51
წინადადებების მიღება დაწყებულია 02-10-2013 10:53