დეტალური ინფორმაცია

N964
დასახელებამცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (სოფ. აღდგომლიანთკარში, სოფ. გალავანსა და სოფ. ცხვარიჭამიაში ნაპირსამაგრების მოწყობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი23-09-2013 13:15
წინადადების მიღება იწყება24-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n964
contest_n964_02


შედეგები / ცვლილებები

N964-1
დამატების თარიღი26-09-2013 12:39
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n964_03
contest_n964_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-09-2013 13:15
წინადადებების მიღება დაწყებულია 24-09-2013 11:14
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-09-2013 12:40