დეტალური ინფორმაცია

N975
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ახალციხეში, კოსტავას ქ. №41, №43 და №45-ში მდებარე კორპუსების ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი25-09-2013 16:02
წინადადების მიღება იწყება25-09-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n975


შედეგები / ცვლილებები

N975-1
დამატების თარიღი09-10-2013 11:55
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n975_02
contest_n975_03
contest_n975_04
contest_n975_05
contest_n975_06
contest_n975_07
contest_n975_08
contest_n975_09
contest_n975_10
contest_n975_11
contest_n975_12
contest_n975_13


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-09-2013 16:02
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-09-2013 16:02
გამარჯვებული გამოვლენილია 09-10-2013 12:02