დეტალური ინფორმაცია

N993
დასახელებასსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტზის ეროვნული ბიურო“ აცხადებს კონკურსს დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექპსერტიზის დეპარტამენტის შენობის არქიტექტურული პროექტის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველილევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
საიდინტიფიკაციო კოდი204852089
გამოცხადების თარიღი15-10-2013 15:17
წინადადების მიღება იწყება21-10-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n993
contest_n993_02
contest_n993_03


შედეგები / ცვლილებები

N993-1
დამატების თარიღი31-10-2013 11:25
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n993_04
contest_n993_05
contest_n993_06
contest_n993_07
contest_n993_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-10-2013 15:17
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-10-2013 10:57
გამარჯვებული გამოვლენილია 31-10-2013 11:26