დეტალური ინფორმაცია

N995
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე 9 აპრილის გმირთა მემორიალის) ესკიზისა დ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი18-10-2013 16:43
წინადადების მიღება იწყება01-11-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n995
contest_n995_02


შედეგები / ცვლილებები

N995-1
დამატების თარიღი26-11-2013 19:16
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n995_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-10-2013 16:43
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-11-2013 11:02
კონკურსი არ შედგა 26-11-2013 19:18