დეტალური ინფორმაცია

N996
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ბათუმში, მ. კოსტავას ქ. №1-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე განსათავსებელი საქართველოს ეროვნული გმირის, მერაბ კოსტავას მემორიალური ბიუსტის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი18-10-2013 16:46
წინადადების მიღება იწყება01-11-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n996
contest_n996_02


შედეგები / ცვლილებები

N996-1
დამატების თარიღი26-11-2013 19:22
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n996_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-10-2013 16:46
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-11-2013 11:02
კონკურსი არ შედგა 26-11-2013 19:23