დეტალური ინფორმაცია

N997
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს (ქ. ბათუმში, №12 საჯარო სკოლის მიმდებარედ არსებულ ჯავახიშვილის ქუჩის სკვერში განსათავსებელი რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი18-10-2013 16:49
წინადადების მიღება იწყება01-11-2013
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n997
contest_n997_02


შედეგები / ცვლილებები

N997-1
დამატების თარიღი26-11-2013 19:24
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n997_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-10-2013 16:49
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-11-2013 11:01
კონკურსი არ შედგა 26-11-2013 19:25