დეტალური ინფორმაცია

N1002
დასახელებააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს (ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტების ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების მშენებლობის) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
საიდინტიფიკაციო კოდი245427809
გამოცხადების თარიღი22-10-2013 14:26
წინადადების მიღება იწყება24-10-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1002


შედეგები / ცვლილებები

N1002-1
დამატების თარიღი28-10-2013 15:20
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1002_02
contest_n1002_03
contest_n1002_04
contest_n1002_05
contest_n1002_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-10-2013 14:26
წინადადებების მიღება დაწყებულია 24-10-2013 11:38
გამარჯვებული გამოვლენილია 28-10-2013 15:22