დეტალური ინფორმაცია

N1003
დასახელება2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტი აცხადებს კონკურსს (მძლეოსნობის სტადიონის) ესკიზისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შეყიდვაზე.
შემსყიდველი2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი404404211
გამოცხადების თარიღი23-10-2013 12:17
წინადადების მიღება იწყება23-10-2013
სტატუსი კონკურსი შეწყვეტილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1003


შედეგები / ცვლილებები

N1003-1
დამატების თარიღი04-11-2013 11:37
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1003_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-10-2013 12:17
წინადადებების მიღება დაწყებულია 23-10-2013 12:18
კონკურსი შეწყვეტილია 04-11-2013 11:38