დეტალური ინფორმაცია

N1004
დასახელებაშინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის №4 სამმართველოს 2 სექტორზე ელექტრომომარაგების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი23-10-2013 18:14
წინადადების მიღება იწყება25-10-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1004
contest_n1004_02


შედეგები / ცვლილებები

N1004-1
დამატების თარიღი31-10-2013 18:11
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1004_03
contest_n1004_04
contest_n1004_05
contest_n1004_06
contest_n1004_07
contest_n1004_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-10-2013 18:14
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-10-2013 11:46
გამარჯვებული გამოვლენილია 31-10-2013 18:12