დეტალური ინფორმაცია

N1012
დასახელებასაქართველოს მთავრობის კანცელარია აცხადებს კონკურსს საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს მთავრობის კანცელარია
საიდინტიფიკაციო კოდი204454198
გამოცხადების თარიღი31-10-2013 18:41
წინადადების მიღება იწყება18-11-2013
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1012


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 31-10-2013 18:41
წინადადებების მიღება დაწყებულია 18-11-2013 09:43