დეტალური ინფორმაცია

N108
დასახელებათვითმმართველი ქალაქი რუსთავი აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ (ესკიზი) მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქი რუსთავი
საიდინტიფიკაციო კოდი216433287
გამოცხადების თარიღი22-06-2011 13:42
წინადადების მიღება იწყება22-06-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n108


შედეგები / ცვლილებები

N108-1
დამატების თარიღი19-08-2011 22:01
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n108_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-06-2011 13:42
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-06-2011 13:42
კონკურსი არ შედგა 19-08-2011 22:02