დეტალური ინფორმაცია

N1029
დასახელებააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო კონკურსს დაბა ქედაში არსებული ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია-დაშენების სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიაჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი245429200
გამოცხადების თარიღი20-11-2013 10:02
წინადადების მიღება იწყება25-11-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1029


შედეგები / ცვლილებები

N1029-1
დამატების თარიღი27-11-2013 11:32
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1029_02
contest_n1029_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-11-2013 10:02
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-11-2013 11:14
გამარჯვებული გამოვლენილია 27-11-2013 11:33