დეტალური ინფორმაცია

N1034
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (ქ. ახალციხეში კოსტავას ქ. №18-ში მდებარე ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი22-11-2013 16:48
წინადადების მიღება იწყება22-11-2013
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1034


შედეგები / ცვლილებები

N1034-1
დამატების თარიღი11-12-2013 11:00
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1034_02
contest_n1034_03
contest_n1034_04
contest_n1034_05
contest_n1034_06
contest_n1034_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 22-11-2013 16:48
წინადადებების მიღება დაწყებულია 22-11-2013 16:49
გამარჯვებული გამოვლენილია 11-12-2013 11:04